Her Şey Mutlu İnekler için…. Hayvan yatakları.

Hatko Hayvan Yatakları, çiftlik ve köy ahırlarında işçilikten kazanmak, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla hem besi hem de süt sığırları için tasarlanmıştır. Broşürümüzü indirmek için tıklayın.

Besi sığırlarını ıslak ve soğuk zeminden izole ederek üşütmeye bağlı sperm kalitesi bozukluklarını, süt sığırları için; meme iltihabı (mastisis) oluşumunu ve meme yapısının soğuğa bağlı deformasyonunu önler. Ayrıca hayvan yatağı kullanımıyla soğuktan ve bakteriden uzaklaştırılan süt sığırlarında süt veriminin artışı gözle görülür şekilde izlenmeltedir. Tamamı Hatko Tesislerinde üretilen Hatko Hayvan Yatakları üretiminde, Hayvan sağlığı öncelik tutulmuş, laboratuvar testleri sonucunda zemin optimum sertliğe getirilerek çatı ayrılması problemlerinin önüne de geçilmiştir.

Hatko hayvan yataklarının özel kanal tasarımı ile yatağın altında ve etrafında oluşabilecek böceklenme ve hayvan pisliğinin barınması önlenmiştir. Hatko AR-GE mühendislerinin araştırmaları sonucu üstün drenaj sistemi ve özel hava kanalları sayesinde hayvanların temizliği ve rahatı düşünülmüştür.

Dünya’da ve Kıbrıs’ta kullanımı her gün artan bu ürünlerin, Avrupa Birliği Hayvan refahı standartları kapsamında zorunlu ekipman olacağı öngörülmektedir. TC Tarım Bakanlığına bağlı  TKDK kurumunun AB destekli İPARD projelerine uygun olarak üretilmiştir.